• Opleiden, professionaliseren
  • Schoolontwikkeling
  • Onderzoek

Scholen melden via Stageloket Utrecht alle stageplaatsen die bestemd zijn voor studenten van de Utrechtse lerarenopleidingen (UU-HU-HKU). Ook vacatures voor reguliere onderwijsfuncties kunnen hier aangemeld worden.

Meer informatie >

Het Jobcentre is de vacaturebank voor stageplaatsen en onderwijsfuncties. Scholen melden de vacatures aan via “Stageloket Utrecht” en studenten leggen via het Jobcentre contact met de scholen. Dit betreft vooral Instituut Archimedes (Hogeschool Utrecht).

Meer informatie

In de factsheet is informatie per opleidingsschool geregistreerd. Naast algemene schoolgegevens vindt u hier o.a. informatie over:  geplaatste studenten, vacatures voor stageplaatsen en onderwijsfuncties, functionarissen die een taak hebben binnen de opleidingsschool, resultaten van (master-) onderzoek en beroepsproducten, keurmerkportfolio’s en keurmerkverslagen. Dit betreft vooral Instituut Archimedes (Hogeschool Utrecht).

Meer informatie >

In de CV-bank presenteren studenten, afgestudeerden en zij-instromers zich middels hun CV aan scholen (VO en MBO). Scholen leggen via de CV-bank contact met de studenten.. Studenten gaan zelf actief op zoek naar geschikte stageplaatsen via het Jobcentre. Dit betreft vooral Instituut Archimedes (Hogeschool Utrecht) en de HKU.

Meer informatie >

Op zoek naar onderwijsvacatures in de regio? LeraarVO heeft deze gebundeld per plaats – zoek hier gemakkelijk de functie die bij jou past.

Meer informatie >

Het Platform Onderwijsarbeidsmarkt heeft in 2003 het Keurmerk Opleidingsschool ontwikkeld. Scholen met het keurmerk laten zien dat de kwaliteit van de opleidingsschool goed is geborgd. Studenten ervaren op deze scholen een goede begeleiding en een rijke leeromgeving.

Meer informatie >

U-Talent is een programma voor leerlingen en docenten uit het voortgezet onderwijs, op het gebied van science en wiskunde. Ambitie, Connectie en Open geven de drie participatieniveau’s weer.

Scholen uit de regio Utrecht die een partnerschap met U-Talent hebben afgesloten op Ambitie of Connectie niveau, werken intensief met de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht samen in de vormgeving van hun (gezamenlijke) onderwijs.

Activiteiten die onder U-Talent Open worden aangeboden staan voor iedereen open voor inschrijving.

Meer informatie >

Onderwijs Netwerk 030 is een open docentennetwerk in de regio Utrecht. We leren van en met elkaar over onderwijs.

Meer informatie >

Besturen, scholen en docenten in de regio Midden Nederland werken voortdurend aan de verbetering van het onderwijs en de professionalisering van de docenten. Voor deelnemende scholen zijn subsidies beschikbaar voor de begeleiding van startende docenten, versterking van technologie in het onderwijs, samen opleiden – samen professionaliseren en ontfuiken van het onderwijs.

Meer informatie >

Het project ‘Een sterk begin’, een samenwerkingsproject van het inductieprogramma Aantrekkelijker Scholen en het project Begeleiding Startende Leraren – regio Utrecht (BSL-Utrecht), streeft ernaar om beginnende leraren in het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. In het project wordt door en met scholen een driejarig begeleidingsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd.

Meer informatie >

De Academische Opleidingsschool “Het Utrechts Model” is een regionaal samenwerkingsverband van VO-scholen met de lerarenopleidingen van HU en UU. AOS is een open netwerk: nieuwe scholen kunnen toetreden. Binnen de AOS-scholen is het opleiden van leraren verbonden met het door studenten en docenten verrichten van praktijkgericht onderzoek gericht op de schoolontwikkeling.

Meer informatie >

ROC Midden-Nederland

Opleidingsschool ROC Midden Nederland is het samenwerkingsverband tussen ROC Midden Nederland en Instituut Archimedes van de Hogeschool Utrecht. Samen leiden we docenten in opleiding op tot professionele docenten. We leiden als Opleidingsschool ROC Midden Nederland jaarlijks ongeveer 200 docenten in opleiding (dio’s) op.

Meer informatie > 

GSF Opleidingsschool

De GSF Opleidingsschool is een samenwerkingsverband van acht VO scholen die verenigd zijn binnen de Gooise Scholen Federatie en vijf partnerinstituten: Hogeschool van Amsterdam, Academie voor Lichamelijke Opvoeding Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Universiteit van Amsterdam en Universiteit Utrecht.

Meer informatie > 

ProFEED is een onderzoeksproject vanuit de HU, UU en 6 VO-scholen naar feedback en hoe je dit effectief kunt geven. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de Academische Opleidingsschool.

Meer informatie >

Igitur is het scriptiearchief van de UU, waarin publicaties (scripties, onderzoeksverslagen) staan die geschreven zijn door studenten.

Meer informatie >

In de Kennisbank Archimedes publiceren masterstudenten hun onderzoeksvoorstellen en onderzoeksverslagen. Bachelor studenten publiceren hun beroepsproducten. Docenten van AOS-scholen publiceren hier de resultaten van hun praktijkgericht onderzoek in de school.

Meer informatie >