Wie zijn wij?

De bestuurders van de scholen in het voorgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Utrecht, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht investeren gezamenlijk in de opleiding en professionele ontwikkeling van leraren in de regio Utrecht. Ons motto is ‘genoeg leraren met ruim voldoende kwaliteit’, want leerlingen verdienen de beste onderwijsprofessionals.

Werken in het onderwijs biedt een aantrekkelijk perspectief: je geeft onderwijs vorm voor je leer-lingen, blijft gelijktijdig ook zelf leren en je bent betrokken bij vernieuwingen in de onderwijspraktijk.

Strategische Agenda
Visualisering strategische agenda

Platform Onderwijsarbeidsmarkt VO/MBO regio Utrecht.

Voorzitter: Nico de Jong; Secretaris: Peter Lorist
Werkgroep Keurmerk: voorzitter Wim Bos, secretaris Michel van Schaik
Netwerk hoofden P&O: coördinator Job van der Mijl

Leden:

Schoolbesturen VO

Schoolbesturen MBO

Hoger onderwijs